Gedragswetenschappen

Heb je problemen met het studeren van algemene vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde of meer specifiek met opleidingsonderdelen uit het domein van de gedragswetenschappen zoals filosofie, sociologie of psychologie? Vaak heeft dit niets met een gebrek aan verstandelijke vermogens te maken, maar wel met een gebrek aan inzicht en motivatie.

Wij kunnen je zeker op weg helpen om ook op dit vlak academische successen te boeken. Zoals voor de andere wetenschappelijke disciplines, hechten wij hierbij vooral belang aan het aanleren van een goede studiemethode en het verwerven van inzicht in hoe de wetenschappelijke discipline door de jaren heen is uitgebouwd tot een coherent geheel aan waardevolle inzichten, die het leven van een adolescent of een jonge man of vrouw echt boeiend kunnen maken.

Wij illustreren de theorie steeds met voorbeelden van toepassingen uit het dagelijkse leven of uit de recente geschiedenis.

Bijles psychologie