Tarieven

Wij waken erover dat alle prestaties correct worden gefactureerd. Om een kwalitatief hoogstaande en integrale dienstverlening te kunnen aanbieden, over verschillende vakgebieden heen en dit van in de lagere school tot aan de universiteit, thuis of op kot, waar en wanneer jij als leerling of als student die nodig hebt, zijn we verplicht een correcte vergoeding te vragen voor de geleverde diensten.

Hiertoe worden maandelijks prestatiestaten opgemaakt die aan de opdrachtgever worden toegestuurd, samen met een factuur met een betalingstermijn van 8 dagen. De gehanteerde tarieven bedragen 40 euro per uur voor leerlingen in het secundair onderwijs en voor studenten in de bachelorjaren van het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit) en 50 euro per uur voor de begeleiding van studenten in de masterjaren of voor het begeleiden bij het maken van een bachelorproef of masterthesis. Bijkomend is hierop telkens 21% btw verschuldigd.

Voor het vergoeden van de verplaatsingsonkosten rekenen wij forfaitair 0,30 euro aan per kilometer, vanaf de woonplaats van de lesgever. Bijkomend is hierop eveneens 21% btw verschuldigd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.