Recht

Of het nu gaat om recht in het secundair onderwijs of aan een hogeschool of universiteit, wij hebben de nodige expertise om je hierin te begeleiden. Ook voor opleidingsonderdelen als administratief recht, grondwettelijk recht, handelsrecht of maritiem recht voor studenten van de Vlaamse rechtsfaculteiten of van andere richtingen zoals handelswetenschappen, kan je bij ons terecht.

Natuurlijk komen alle aspecten van het studeren aan bod (oriënteren, begrijpen, samenvatten, reproduceren en toepassen), maar toch werken wij vooral op het verwerven van inzicht in zowel de bestaande wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer. Het is immers onze overtuiging dat voor wie echt begrijpt wat hij of zij aan het studeren is, het recht en de rechtswetenschappen geen geheimen kennen, maar integendeel boeiend worden om te bestuderen.

Wij geven steeds zelf een stukje theorie, gevolgd door toepassingen en hebben hierbij aandacht voor het toelichten van moeilijke of abstracte begrippen, die bovendien altijd nog eens verduidelijkt worden met voorbeelden uit het dagelijkse leven van de leerling, de student of de jonge rechtswetenschapper, jurist of advocaat.

Bijles Recht